Novosadskog sajma 25, Novi Sad

Jugoslovenske Armije 48, Bačka Palanka